Freskon - mezinárodní veletrh čerstvého ovoce a zeleniny 


Pátý ročník mezinárodního veletrhu čerstvého ovoce a zeleniny FRESKON představuje středobod dění v oboru, místo setkání pěstitelů, mezinárodních maloobchodních společností, ale i tuzemských a zahraničních obchodníků s čerstvým ovocem a zeleninou. FRESKON ve dnech 11.-13. dubna 2019 promění Mezinárodní veletrh v Soluni v centrum obchodu s čerstvým ovocem a zeleninou v jihovýchodní Evropě.  

V průběhu konání veletrhu se vystavovatelé seznámí se zástupci mezinárodních řetězců supermarketů, obchodních a distribučních společností. Zároveň budou hosty veletrhu zahraniční vystavovatelé podnikající v oboru čerstvé zeleniny a ovoce a představující novinky v tomto oboru, logistice, balicích strojích a materiálech. 

Hosté - obchodníci (Hosted Buyers) 

FRESKON v roce 2019 navštíví stovky pozvaných obchodníků z desítek zemí. Během loňského ročníku se uskutečnilo více než 2 500 schůzek mezi zástupci řeckých podniků a pěstitelů a pozvanými zahraničími hosty (hosted buyers). 

Zahraniční hosté podnikají v celém spektru mezinárodního obchodu a distribuce čerstvého ovoce a zeleniny. Branami veletrh procházejí i hromadné delegace hostů ze sousedních balkánských zemí, ve kterých FRESKON realizuje program cíleného marketingu a propagace. 

Novinky a doprovodné akce FRESKON 

FRESKON se soustředí na inovace a ukazuje tak roli důležitého spojovacího článku mezi řeckými pěstiteli a čerstvého ovoce a zeleniny a mezinárodními trhy, většími maloobchodními společnostmi a mezinárodními distribučními sítěmi. Letošní výstavu zpestří Mezinárodní konference o švestkách, které se zúčastní významní řečníci z Řecka i ze zahraničí. 

Propojení produkce s maloobchodem navíc představuje středobod FreshCon Marketu, jehož základním cílem je poskytnout přímý kontakt mezi velkými řetězci supermarketů a podnikatelů v zemědělství a vytvořit tak vhodné předpoklady pro okamžité dohody.  Některé z velkých evropských řetězců supermarketů budou na FreshCon Markety přítomny. 

Na FreshCon Marketu bude mít každý supermarket svůj stánek a u něj  budou nákupčí z oddělení čerstvého ovoce a zeleniny z maloobchodních řetězců. FRESKON zahrnuje množství doprovodných akcí, při kterých jsou prezentována a rozebírána úžeji zaměřená témata prvovýroby, propojení zemědělské produkce s obchodem, standardizace-balení, propagace atd. 

Iniciativa FRESKON Greece 

Další iniciativou FRESKON je „FRESKON Greece“, projekt s cílem hromadné prezentace řeckých společností pěstujících a obchodujících s ovocem a zeleninou na zahraničních výstavách. V tomto směru byla nejvýraznější a nejhojnější druhá účast na výstavě Fruit Attraction v Madridu prostřednictvím uskupení FRESKON Greece, která se konala 23. až 25. října 2018. 

Počet řeckých společností, které se zapojily, byl v porovnání s rokem 2017 trojnásobný a jejich účast přinesla plody v podobě podnikatelských smluv.