Γιάννης Κανάκης

Περιφερειακός Διευθυντής της αμερικανικής εταιρίας παραγωγής νέων βελτιωμένων ποικιλιών αμπέλου και κερασιάς, International Fruit Genetics

Θέμα ομιλίας: Νέες βελτιωμένες επιτραπέζιες ποικιλίες της International Fruit Genetics για την παγκόσμια αγορά – Η ευκαιρία ανάκτησης ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιτραπέζιου σταφυλιού


Η διεθνούς φήμης εταιρεία παραγωγής νέων βελτιωμένων επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου, International Fruit Genetics, διαθέτει ένα από το πλέον εξελιγμένα προγράμματα παραγωγής ποικιλιών παγκοσμίως. Τα κύρια χαρακτηριστικά που περιγράφουν την IFG και τις ποικιλίες της είναι η έμφαση στη γεύση, το χαμηλό κόστος παραγωγής, η αντοχή στη συντήρηση και μεταφορά και η υψηλή ποιότητα φρούτου που καταλήγει στον καταναλωτή μέσα από μια διαδικασία συνεχούς υποστήριξης και ελέγχου ποιότητας. Ο κλάδος του Ελληνικού επιτραπέζιου σταφυλιού είναι ένας δυναμικός κλάδος που όμως έχει απωλέσει την ανταγωνιστικότητά του, κυρίως λόγω της ποικιλιακής του διάρθρωσης και του κόστους παραγωγής. Οι ποικιλίες και η υποστηρικτική δομή της IFG αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για το Ελληνικό επιτραπέζιο σταφύλι να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά του

Ο Γιάννης Κανάκης εργάζεται ως σύμβουλος αμπελουργίας τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια, συμβουλεύοντας αμπελουργούς πάνω σε θέματα εγκατάστασης και διαχείρισης αμπελώνα. Από το 2012 εργάζεται παράλληλα ως γεωπόνος τεχνικός σύμβουλος στο Φυτώριο Αμπέλου Φασουλή και από το Νοέμβριο του 2016 ως Περιφερειακός Διευθυντής της αμερικανικής εταιρίας παραγωγής νέων βελτιωμένων ποικιλιών αμπέλου και κερασιάς International Fruit Genetics, υπεύθυνος για την ανάπτυξή τους στην Ελλάδα, την Τουρκία και τις Βαλκανικές χώρες.

Έλαβε το πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αμπελουργία στο ίδιο πανεπιστήμιο. Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του αλλά και στη συνέχεια, ασχολήθηκε ερευνητικά με τη μελέτη της επίδρασης της εδαφικής διαθεσιμότητας του νερού και της διαχείρισης της άρδευσης στην ποιότητα και την ποσότητα των αμπελουργικών προϊόντων. Ερευνητικά αποτελέσματα των εργασιών του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας του τα τελευταία χρόνια αφορά στην αξιολόγηση νέων επιτραπέζιων ποικιλιών στον Ελλαδικό χώρο και στην κλωνική επιλογή ελληνικών γηγενών ποικιλιών αμπέλου.