Freskon -  Međunarodni sajam svežeg voća i povrća


Međunarodni sajam svežeg voća i povrća FRESKON, na svom 5. po redu održavanju, biće žarište industrije, mesto susreta proizvođača, međunarodnih trgovačkih grupa, kao i domaćih i stranih distributera svežeg voća i povrća. FRESKON koji se održava od 11-13 aprila 2019. godine pretvoriće Međunarodni Izložbeni Centar Soluna u epicentar trgovine svežeg voća i povrća u Jugoistočnoj Evropi.   

Tokom manifestacije, doći će u kontakt izgalači sa predstavnicima velikih stranih lanaca super marketa, komercijalnih kompanija i kompanija za distribuciju.  Istovremeno, na sajmu će se naći i strani izlagači, koji su aktivni u industriji i predstavljaju najnovije izlagače svežeg voća i povrća, pružanja logistike, mašina i ambalažnog materijala. 

Trgovački Posetioci (Hosted Buyers) 

FRESKON 2019. godine će posetiti stotine pozvanih trgovačkih posetlaca iz destina zemalja. Prošle godine je održano preko 2.500 poslovnih sastanaka između predstavnika grčkih kompanija i proizvođača i stranih pozvanih trgovačkih posetilaca (hosted buyers). 

Strani poslovni posetioci aktivni su u celom trgovinskom lancu i transportu svežeg vođa i povrća na međunarodnoj sceni. "Vrata" sajma prolaze i grupni trgovački posetioci  iz okolnih balkanskih zemalja, gde FRESKON sprovodi program ciljanog marketinga i promocije. 

Inovacije i paralelne manifestacije FRASKON-a 

FRESKON se fokusira na inovacije i time ističe svoju ulogu kao važne posredničke veze između grčke proizvodnje svežeg voća i povrća i međunarodnih tržišta, trgovaca na veliko i međunacionalnih distribucijskih mreža.  Na ovogodišnjoj izložbi izdvaja se Međunarodna Konferencija Breskve, uz učešće istaknutih govornika iz Grčke i inostranstva. 

Pored toga, povezivanje proizvodnje sa maloprodajom nalazi se u centru FreshCon Marketa, sa glavnim ciljem da doprinese povezivanju lanaca supermarketa sa profesionalcima koji deluju u poljoprivrednom sektoru, stvarajući odgovarajuće uslove za postizanje direktnih sporazuma. Neki od najvećih lanaca supermarketa iz Evrope, biće prisutne na FreshCon Market-u. 

Na FreshCon Market-u svaki supermarket imaće svoj štand gde će biti raspoređeni kupci iz odeljenja svežeg voća i povrća  iz maloprodajnih lanaca. Osim toga, FRESKON objedinjuje mnoštvo paralelnih događaja, prezentirajući i analizirajući specijalizovana pitanja primarnog sektora, povezujući poljoprivrednu proizvodnju sa marketingom, standardizacijom-pakovanjem, ekstrovertnošću itd. 

Inicijativa FRESKON Greece-a 

Još jedna od inicijativa FRESKON-a je inicijativa "FRESKON Grčka", projekat čiji je cilj grupno predstavljanje grčkih kompanija za proizvodnju voća i povrća na stranim izložbama. U tom kontekstu, jako je dinamično drugo kontinuirano učešće Grčke na izložbi "Fruit Attraction" u Madridu, kroz prizmu "FRESKON Grčka", koje je održano od 23. do 25. oktobra 2018. godine. 

Zaista, broj grčkih kompanija koje su bile prisutne bio je tri puta veći od istog tog učešća koji je bio u 2017. godini, dok je njihovo učešće “urodilo plodom“ nakon što su se vratili sa potpisanim poslovnim ugovorima.