Διοργανωτής:ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.
Τόπος:Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνίες:23/04/2015-25/04/2015
Ωράριο Λειτουργίας:Πέμπτη 12:00-20:00, Παρασκευή & Σάββατο 10:00-20:00
Είσοδος:μόνο για Εμπορικούς Επισκέπτες 
Τιμή Εισιτηρίου:20 €
Συχνότητα:Ετήσια
Αριθμός προηγούμενων Διοργανώσεων: -
 
Λίγα λόγια για τη Διοργάνωση:  
Η έκθεση Freskon φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης των πιο σημαντικών εταιρειών, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών σε επίπεδο εκθετών.
 
Οι εκθέτες της Freskon έρχονται σε επαφή με τους μεγαλύτερους ομίλους του διεθνούς λιανεμπορίου, καθώς και με εγχώριους και ξένους διακινητές στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
 
Εκτός από το πλήθος εμπορικών επαφών, νέων συνεργασιών και συμφωνιών, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της, η Freskon είναι και το επίκεντρο παράλληλων συνεδριακών και άλλων εκδηλώσεων, στις οποίες παρουσιάζονται οι πιο επίκαιρες εξελίξεις στην παραγωγή και εμπορία των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
 
Εμπορικοί επισκέπτες και εκθέτες από την Ελλάδα και 40 ακόμη χώρες θα βρεθούν το 2016 στην 2η έκθεση Freskon, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή διοργάνωση για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά στη Ν.Α. Ευρώπη.
 
Υπεύθυνη Έκθεσης: Ανατολή Νικολαΐδου
Τηλ.: 2310 291 161, Φαξ: 2310 291 554
 
Ενδεικτικά Αποτελέσματα Έρευνας σε Εκθέτες και Επισκέπτες:
Συγκεντρωτικά Στοιχεία Έκθεσης:
 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους Διοργανωτές βαθμολογήθηκαν από τους Ξένους Εμπορικούς Επισκέπτες όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Εντυπωσιακά υψηλό είναι το ποσοστό των Hosted Buyers που βαθμολογεί με  σχεδόν άριστα (βαθμολογίες 8 έως και 10) τις παρεχόμενες από τους Διοργανωτές υπηρεσίες (94%). 
 
 
Διάγραμμα. Αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τους Διοργανωτές
 
Όσον αφορά το βαθμό επιτυχίας των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί από τους Εκθέτες με τη συμμετοχή τους στην «FRESKON 2015», η γενική εικόνα δείχνει έναν πολύ καλό και καλό βαθμό ικανοποίησης των στόχων αυτών. Ειδικότερα ο στόχος της προβολής της επιχείρησης, εμφανίζει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, αφού το 75,8% των Εκθετών το θεωρεί πολύ καλό και καλό (50,5% και 25,3% αντίστοιχα). Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό των Εκθετών που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου ο στόχος βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (2,0%).
 
Ο στόχος της πληροφόρησης (να πληροφορήσουν και να πληροφορηθούν οι Εκθέτες) φαίνεται να ικανοποιήθηκε σε ποσοστό 70,6% των Εκθετών σε πολύ καλό και καλό βαθμό. Το ποσοστό των Εκθετών που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου ο στόχος αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (1,0%).
 
Ο στόχος της δημιουργίας επαφών για παραγγελίες από νέους πελάτες, εμφανίζει αρκετά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. Έτσι το 63,6% των Εκθετών θεωρεί ότι ο στόχος αυτός ικανοποιήθηκε σε πολύ καλό και καλό βαθμό. Επίσης ένα ποσοστό της τάξης του 1,0% θεωρεί ότι ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη καθόλου.
 
Ο στόχος της ανανέωσης επαφών με παλιούς πελάτες φαίνεται να ικανοποιήθηκε σε ποσοστό 60,2% των Εκθετών σε πολύ καλό και καλό βαθμό (34,7% και 25,5% αντίστοιχα). Ένα μικρό ποσοστό των Εκθετών (7,1%), θεωρεί ότι ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη καθόλου.
 
Τέλος οι άλλοι στόχοι (ενημέρωση για εξωτερική αγορά, επαφές με νέους προμηθευτές, επίτευξη συνεργασιών, προβολή brand κλπ) ικανοποιήθηκαν σε πολύ καλό βαθμό σε ποσοστό 44,4%. Ενώ το ποσοστό ικανοποίησης σε μέτριο βαθμό βρίσκεται στο 11,1%.
Αναλυτικά ο βαθμός ικανοποίησης των στόχων των Εκθετών της «FRESKON 2015» παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.
 
 
Διάγραμμα. Βαθμός Ικανοποίησης των Στόχων των Εκθετών της FRESKON 2015
 
Όσον αφορά την πρόθεση των Επισκεπτών να επαναλάβουν την επίσκεψή τους στην επόμενη Έκθεση, το 81% σκοπεύει να επισκεφτεί ξανά την Έκθεση ως Επισκέπτης, το 17% ίσως την επισκεφτεί, ενώ μόλις το 2% δεν θα επαναλάβει την επίσκεψη. 
 
 
Διάγραμμα. Πρόθεση Επανάληψης της Επίσκεψης ως Επισκέπτης 
 
Οι Εκθέτες της «FRESKON 2015» θεωρούν σε πολύ υψηλό ποσοστό (96%) πως η συμμετοχή τους στην Έκθεση θα επιφέρει μελλοντικά (μετά τη λήξη της Έκθεσης) για την επιχείρησή τους επιπλέον δραστηριότητα, ενώ μόλις το 4% των Εκθετών πιστεύει πως δεν θα επιφέρει.
 
 
Διάγραμμα. Δημιουργία Μελλοντικά Επιπλέον Δραστηριότητας στους Εκθέτες 
 
Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί ότι εμπορικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποίησε το 37,0% των Επισκεπτών.
 
 
Διάγραμμα. Πραγματοποίηση Εμπορικών Συμφωνιών κατά τη Διάρκεια της FRESKON 
 
Ως χώρα προέλευσης των Ξένων Εμπορικών Επισκεπτών (Hosted Buyers), μεγαλύτερο ποσοστό φαίνεται να συγκεντρώνει η Ολλανδία (18%), μετά εμφανίζονται η Αίγυπτος, η Ουκρανία και η Ρουμανία με 12% έκαστη. Μετά ακολουθούν η Ρωσία και Δανία με 11% και 5% η κάθε χώρα αντίστοιχα και τέλος από 3%  έχουν η Πολωνία, η Λιθουανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 
 
Διάγραμμα. Χώρες προέλευσης Hosted Buyers
 
Όσον αφορά τον σκοπό της επίσκεψης, στο μεγαλύτερο ποσοστό οι ερωτώμενοι (26,48%) ανέφεραν την «ενημέρωση» σαν κύριο λόγο. Σε ποσοστό 25,23% στόχος ήταν η «πληροφόρηση», κατά 24,61% οι «καινούριες επαφές» και κατά 13,08% η «συνάντηση νέων εμπορικών συνεταίρων». Σε ποσοστό 6,23% οι Επισκέπτες είχαν ως σκοπό τις «αγορές»  και κατά 4,36% φαίνεται να είχαν άλλο στόχο απροσδιόριστο ως προς την έρευνα.
 
 
Διάγραμμα. Σκοπός Επίσκεψης στην Έκθεση FRESKON 2015
 
Εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας αποτελεί και το γεγονός ότι οι συναντήσεις των Hosted Buyers με τους Εκθέτες της «FRESKON 2015» θεωρήθηκαν αποδοτικές σε συντριπτικό ποσοστό 100%. 
 
 
Διάγραμμα. Αξιολόγηση αποδοτικότητας συναντήσεων Ξένων Επισκεπτών με Εκθέτες