Αθανάσιος Μολασιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα


O Αθανάσιος Μολασιώτης έλαβε μεταπτυχιακό (2001) και διδακτορικό (2004) δίπλωμα, με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο αντικείμενο της φυσιολογίας οπωροφόρων δένδρων από το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αφού εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, εξελέγη Λέκτορας στο ΑΠΘ το 2005. Με εκπαιδευτική άδεια (2008-2009) εργάστηκε στο CNRS-Bayer Crop Science JointLaboratory (Λυών, Γαλλία) και στο INRA-AgroParisTech (Παρίσι, Γαλλία). Σήμερα εργάζεται ως Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας στο ΑΠΘ. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει στη φυσιολογία των οπωροφόρων δένδρων και τη βιολογία των καρπών. Έχει συγγράψει 66 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες με 1669 αναφορές (ISI Web of Knowledge). Είναι συντονιστής ή συμμετέχει σε 23 εθνικά προγράμματα την τελευταία 5ετία που αφορούν την επιστήμη της Δενδροκομίας με χρηματοδότηση από διάφορους φορείς.


Τίτλος ομιλίας: «Ποιότητα ροδακίνων: σύγχρονα προβλήματα και μελλοντικές προοπτικές»