Δημήτρης Βακάμης
Γεωπόνος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων Ποιότητας/ Διευθυντής της Agro Q ο.ε.


Ο Δημήτρης Βακάμης είναι Γεωπόνος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων Ποιότητας σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και σε επιχειρήσεις τυποποίησης, συσκευασίας και μεταποίησης του αγροδιατροφικού τομέα. Διευθυντής της Agro Q ο.ε., με έδρα τη Βέροια, μιας από τις πρώτες και μεγαλύτερες εταιρίες παροχής τεχνικών συμβουλών στον αγροτικό τομέα με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα Οπωροκηπευτικά, το Βαμβάκι και την Ελιά.