Άρης Κωνσταντινίδης


Άρης Κωνσταντινίδης
Γεωπόνος ΑΠΘ, MBA - Διευθυντής Πωλήσεων ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε


Ο Άρης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 1974 και είναι απόφοιτος Γεωπόνος του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων (Strategic MBA) στο πανεπιστήμιο του Winchester. Ξεκίνησε να εργάζεται στη ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε το 2002 στο τμήμα Οπωροφόρων δέντρων.

Από το 2007 είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή νέων προστατευμένων ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων, καθώς και εκπαιδευμένος στα νέα σχήματα φύτευσης των οπωροφόρων δέντρων. Εκτελεί χρέη Διευθυντή Πωλήσεων Οπωροφόρων δέντρων τα τελευταία πέντε χρόνια στη ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Η εταιρεία είναι ο leader του κλάδου στο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, διατηρώντας εργαστήριο ιστοκαλλιέργειας και βασική μητρική φυτεία.


επιστροφή στους ομιλητές