Χορηγοί


Οι Χορηγοί σε ένα Συνέδριο είναι πρώτιστης σημασίας, γιατί πολύ απλά, χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εφικτό να διεξαχθεί το Συνέδριο. Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο άκουσμα της είδησης από τις Εταιρείες του χώρου για το Διεθνές Συνέδριο Μήλου ήταν έντονο, γεγονός που δικαιώνει την απόφασή μας για την επιλογή του συγκεκριμένου προϊόντος ως πρωταγωνιστή. Σας παρουσιάζουμε τους Χορηγούς του Διεθνούς Συνεδρίου Μήλου, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά που μας τιμούν με τη συμμετοχή τους.

 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 


   

 

ΧΟΡΗΓΟΙ


     

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ