Διεθνές Συνέδριο Freskon για τα Εσπεριδοειδή

 


Το συνέδριο της FRESKON 2023, θα εστιάσει το ενδιαφέρον στις τελευταίες εξελίξεις για την παραγωγή και την εμπορία των εσπεριδοειδών με τη συμμετοχή εκλεκτών ομιλητών του κλάδου με διεθνές κύρος. 

Στόχος του Διεθνούς Συνεδρίου Εσπεριδοειδών είναι όχι απλώς να καλύψει με εμπεριστατωμένες αναλύσεις όλα τα ζητήματα που αφορούν στα εσπεριδοειδή και να δώσει στο κοινό τη μεγάλη εικόνα των σημαντικότερων εξελίξεων του κλάδου ανά τον κόσμο, αλλά και να αποτελέσει την κοιτίδα, στην οποία θα λάβει σχήμα μια ευρύτερη και μονιμότερη συνεργασία του ευρωπαϊκού κλάδου των εσπεριδοειδών.