FRESKON: Thesszaloniki, európaiszinten a zöldség-ésgyümölcsszállitásstratégiaicsomópontjánakszámit


FRESKON, Balkánés a délkeletiFöldközi-tengertérségében, a legnagyobbzöldség-ésgyümölcskereskedelmieseményénekszámit.

Azesemény 2018. 04. 26-28.-ig, Thesszalonikiben, a DETh-HELEXPO-iNemzetköziKiállitásiKözpontban, a DETh- HELEXPO általkerülmegrendezésre.

 A  FRESKON  kizárólagosanszakmaikiállitás, amelyaligháromévalattsikerültelérnieazt, hogy a frisszöldség-ésgyümölcsforgalmazókés anemzetközi piacokközött, összekötőkapocslegyen.

Lényegében, társaságok, termelők, éskereskedőktalálkozásihelyéről van szó, aminkeresztül, sikerülelérni a kereskedelemésaz export fejlesztését, a kivételeszöldség-ésgyümölcsárukfelmutatását, ésegyminőségikiállitásszervezésén, a B2B-s találkozásiprogramon, a nemzetközikonferenciákon, stb-n keresztül,azegyüttműködésbővitését is.

FRESKON, a tágabbtérség, frisszöldségetésgyümölcsöt a világpiacraésmegforditvaforgalmazóvállalataiszámáraalapszerszámnakszámit.

A kiállitotttermékek, fzolgáltatásokkategóriái

 • Frisszöldségésgyümölcs
 • Biotermékek
 • Gépek, csomagoló-éstipizálásianyagok
 • Fuvarozásiéslogisticvállalatok
 • Minőségellenörzőlaboratóriumok

 

Résztvesznek

 • Szövetkezetek
 • Termelők
 • Zöldség- ésgyümölcsnagykereskedők
 • Zöldség-ésgyümölcsimportőrök/exportőrök
 • Kiskereskedők
 • ABC áruházszupermarket-láncokGörögországbóléskülföldről
 • Logisticsvállalatok
 • Szakmaitanácsadóvállalkozások
 • Tanusitószervezetek(vállalkozások)

 

A 2017-es Freskonszámokban

 • 4000 üzletilátogató 42 országból
 • 2500 beütemezett B2B-s találkozó
 • 247 kiállitó 22 országból
 • 13500 négyzetmétereskiállitásiterület
 • HostedByers 31 országból

 

2018-as Párhuzamos Rendezvények   

 • NemzetköziSzőlészetiKonferencia
 • SpecializedPárhuzamosRendezvények,előadásokésismertetések
 • FresConmarket (B2B-s találkozásokBalkánésDélkeletEurópalegnagyobbsupermarketüzletláncaival)


Pdf formátumban töltse le prospektust